ARTYKUŁY

Materiały edukacyjne:

  1. Rozwijanie uważności w spotkaniu – propozycja/eksperyment (do projektu Lustra/Kontakty) PDF
  2. Nowy Gestalt: ‘Trzy poziomy praktyki’ Petera Philippsona
  3. Nowy Gestalt: Nadzieje, obawy i trwałe tematy relacyjne (ERT) Lynne Jacobs

Tłumaczenia:

  1. Psychoterapia relacyjnego żyjącego ciała: od fizycznych rezonansów do ucieleśnionych interwencji i eksperymentów, Julianne Appel-Opper
  2. Relacyjne żyjące ciało do żyjącej cielesnej komunikacji, Julianne Appel-Opper
  3. Refleksje o Teorii Pola, Malcolm Parlett
  4. Dialog i podwójna świadomość: lekcje władzy i pokory, Lynne Jacobs
  5. Co ludzie powinni zrozumieć o schizoidalnym zaburzeniu osobowości, Elinor Greenberg
  6. Jak zaburzenia schizoidalne wpływają na relacje intymne, Elinor Greenberg© 2021 Urszula Krasny. Wszystkie prawa zastrzeżone.