ARTYKUŁY

Artykuły:

 1. Glimpses: The Embodiment of LGBTQIA+ People in Poland (z Pixie Frączek, Wiolą Jaworską, Dominiką Struzik)
 2. Laura Perls. Wsparcie i kontakt

Materiały edukacyjne:

 1. Rozwijanie uważności w spotkaniu – propozycja/eksperyment (do projektu Lustra/Kontakty) PDF
 2. Nowy Gestalt: ‘Trzy poziomy praktyki’ Petera Philippsona

Tłumaczenia:

 1. Psychoterapia relacyjnego żyjącego ciała: od fizycznych rezonansów do ucieleśnionych interwencji i eksperymentów, Julianne Appel-Opper
 2. Relacyjne żyjące ciało do żyjącej cielesnej komunikacji, Julianne Appel-Opper
 3. Refleksje o Teorii Pola, Malcolm Parlett
 4. Dialog i podwójna świadomość: lekcje władzy i pokory, Lynne Jacobs
 5. Co ludzie powinni zrozumieć o schizoidalnym zaburzeniu osobowości, Elinor Greenberg
 6. Jak zaburzenia schizoidalne wpływają na relacje intymne, Elinor Greenberg
 7. Krytykując projekcje: wspieranie dialogu w post-kartezjańskim świecie, Lynne Jacobs
 8. Od utraty funkcji ego do kroków tanecznych pomiędzy psychoterapeutą a klientem. Fenomenologia i estetyka kontaktu w psychoterapeutycznym polu, Margherita Spagnuolo Lobb
 9. Wstyd w dialogu terapeutycznym, Lynne Jacobs
 10. Życie z niepełnosprawnością, Arnold Beisser
 11. Kultura i ciało: badanie fenomenologiczne i dialogiczne, Michael Craig Clemmens i Arie Bursztyn
 12. Wpływ fenomenologii i egzystencjalizmu na terapię Gestalt, Boris Georges, Melo Anna, Moreira Virginia
 13. Współczesne rozumienie fenomenologii. Czy fenomenologia jest dyscypliną filozoficzną? Beate Willauer
© 2021 Urszula Krasny. Wszystkie prawa zastrzeżone.