O MNIE

Nazywam się Ula Krasny i jestem terapeutką Gestalt. Jestem też założycielką społeczności Klub Gestalt, Kolektywu Naukowego B+R przy Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt oraz Biblioteki Gestalt, którą koordynuję.

Gdybym miała wymienić jedną rzecz, którą uważam za charakterystyczną dla swojej pracy, będzie to zainteresowanie i szczególne uwrażliwienie na kwestię zasobów osoby, która do mnie przychodzi. Kiedy mówię o zasobach mam na myśli np. umiejętność dbania o swój dobrostan, zainteresowanie dla siebie czy poczucie własnej sprawczości (i korespondujące z nim poczucie nadziei), ale też przykładowo to, jak traktujemy swoje ciało, czy lubimy i pozwalamy sobie na zabawę i jak wyglądają nasze relacje z innymi… W moim przekonaniu to fundamenty, które uławiają nam stawienie czoła różnym życiowym wyzwaniom.

Zdecydowałam się specjalizować w pracy z osobami, których obszarem trudności są emocje i myśli związane z tematami zdrowia, choroby i śmierci, ponieważ uświadomienie sobie kruchości życia i wynikające z tego uświadomienia emocje, refleksje i potrzeby, są dla mnie wyjątkowe; bardzo fundamentalne i bliskie życiu.

Zagrożenie zdrowia i życia sprzyja poddawaniu refleksji dotychczasowych życiowych “oczywistości”: swoich relacji, wyborów czy sposobu przeżywania czasu, jaki mamy do dyspozycji.

Choroba, a czasem sam lęk przed chorobą, jest wyjątkową okazją do wewnętrznego wzrostu. Piszę o lęku przed chorobą, ponieważ wierzę, że nie trzeba chorować, aby zetknąć się z charakterystycznymi dla choroby tematami; czasem wystarczy uświadomić sobie własną skończoność. Wyjątkowość tej okazji rozwojowej polega dla mnie na tym, że wyostrza i uwypukla dotychczasowe decyzje, sposoby działania i strategie funkcjonowania w relacjach. Trudno jest chorobę zignorować (chociaż są osoby, które próbują tak robić). Choroba domaga się zajęcia stanowiska: wobec świata, wobec najbliższych, i wobec siebie. Może pomóc wydobyć na powierzchnię to, co ważne. W tym sensie choroba, albo lęk przed nią, ma szansę stanowić początek unikalnej podróży. W tej podróży towarzyszę.
© 2023 Urszula Krasny. Wszystkie prawa zastrzeżone.