TERAPIA

Pracuję terapeutycznie w nurcie Gestalt w gabinecie w Krakowie. Osobom, które nie mają możliwości fizycznej obecności na sesjach, proponuję terapię poprzez Skype/Zoom.

W czym mogę Ci pomóc:
– w pracy ze stanami lękowymi i napięciowymi, z długotrwale obniżonym nastrojem (brakiem chęci do życia) itd.,
– w spotkaniu się z tematami egzystencjalnymi: śmiercią, wolnością i odpowiedzialnością, izolacją, sensem życia,
– w odzyskaniu swobody doświadczania własnych uczuć,
– w budowaniu wspierającej, opartej na szacunku i zaufaniu relacji z własnym ciałem,
– w świadomym kształtowaniu relacji z innymi ludźmi,
– w spotkaniu ze wstydem, poczuciem izolacji społecznej, presji na doskonałość,
– w zyskaniu albo odzyskaniu radości, spokoju, swobody i satysfakcji z życia.

Motywacją do podjęcia pracy terapeutycznej może być chronicznie obniżony nastrój, stany lękowe, poczucie wyobcowania, wstyd (lub perfekcjonizm), trudności w relacjach, uporczywy stres, problemy ze snem itd.

Pomagam również osobom zmagającym się z chorobami zagrażającymi życiu lub przewlekłymi i doświadczającym różnych konsekwencji swojej choroby, a także z bliskim osób chorych. Tutaj obszarem pracy jest często:
– oswojenie lęku przed śmiercią,
– dbanie o siebie; znajdowanie i korzystanie ze swoich zasobów,
– bezpieczne spotkanie z tematami zdrowia, choroby i utraty,
– kwestia sensu życia,
– zrozumienie trudności w relacjach,
– rozwijanie umiejętności bycia dla siebie, korzystania ze wsparcia własnego ciała itd.

Koszt 50 minutowej sesji to 120 zł. Pierwsza wizyta (konsultacja) jest bezpłatna.

Sesje odbywają się co tydzień, o ustalonej godzinie, najczęściej raz w tygodniu.

Swoją pracę poddaję superwizji.

Jeśli ze względu na stan zdrowia, nie możesz sobie pozwolić na pokrycie kosztu terapii, powiedz mi o tym. Spróbujemy wspólnie znaleźć rozwiązanie.
© 2021 Urszula Krasny. Wszystkie prawa zastrzeżone.