POCZĄTEK

Nazywam się Ula Krasny. Jestem terapeutką i counsellorką Gestalt. Pracuję terapeutycznie w gabinecie w Krakowie oraz online z osobami dorosłymi i młodzieżą.

W czym mogę Ci pomóc:
– w pracy ze stanami lękowymi i napięciowymi, z obniżonym nastrojem itd.,
– w spotkaniu się z tematami egzystencjalnymi: śmiercią, wolnością i odpowiedzialnością, izolacją, sensem życia,
– w odzyskaniu swobody doświadczania własnych uczuć,
– w budowaniu wspierającej, opartej na szacunku i zaufaniu relacji z własnym ciałem,
– w świadomym kształtowaniu relacji z innymi ludźmi,
– w spotkaniu ze wstydem, poczuciem izolacji społecznej, presją na doskonałość,
– w zyskaniu albo odzyskaniu radości, spokoju, swobody i satysfakcji z życia,
– w odnalezieniu się w życiu w satysfakcjonujący sposób, po gwałtownych zmianach życiowych takich jak choroba, śmierć osoby bliskiej, trauma itd.
Mój gabinet to miejsce przyjazne dla wszystkich tęczowych osób (LGBTQIA+) oraz osób wchodzących w relacje konsensualnie niemonogamiczne.

Motywacją do podjęcia pracy terapeutycznej może być chronicznie obniżony nastrój, stany lękowe, poczucie wyobcowania, wstyd (lub perfekcjonizm), trudności w relacjach, uporczywy stres, problemy ze snem itd.

Jak pracuję:
– Dużo pracuję z ciałem (w przestrzeni gabinetowej i online). Ciało nieprzerwanie pokazuje, jak osoba w danej chwili czuje się w jej świecie. Każda emocja wyraża cielesną reakcję związaną z jakąś sytuacją.
– Zakładam, że do zmiany (np. tego jak się czuję czy co robię) potrzeba zarówno świadomości, jak i określonego wsparcia. Świadomość bez dostatecznego wsparcia często prowadzi do momentu, gdy osoba mówi: “Głową to wiem, ale nie mogę/nie umiem/ nie robię…”
– To serdeczna i oparta na szacunku relacja terapeutyczna sprawia, że w spotkaniu oboje się zmieniamy.
© 2024 Urszula Krasny. Wszystkie prawa zastrzeżone.