TERAPIA

Pracuję terapeutycznie z dorosłymi i młodzieżą w nurcie Gestalt w gabinecie w Krakowie oraz online przez Zoom.

W czym mogę Ci pomóc:
– w pracy ze stanami lękowymi i napięciowymi, z obniżonym nastrojem itd.,
– w spotkaniu się z tematami egzystencjalnymi: śmiercią, wolnością i odpowiedzialnością, izolacją, sensem życia,
– w odzyskaniu swobody doświadczania własnych uczuć,
– w budowaniu wspierającej, opartej na szacunku i zaufaniu relacji z własnym ciałem,
– w świadomym kształtowaniu relacji z innymi ludźmi,
– w spotkaniu ze wstydem, poczuciem izolacji społecznej, presją na doskonałość,
– w zyskaniu albo odzyskaniu radości, spokoju, swobody i satysfakcji z życia,
– w odnalezieniu się w życiu w satysfakcjonujący sposób, po gwałtownych zmianach życiowych takich jak choroba, śmierć osoby bliskiej, trauma itd.

Motywacją do podjęcia pracy terapeutycznej może być chronicznie obniżony nastrój, stany lękowe, poczucie wyobcowania, wstyd (lub perfekcjonizm), trudności w relacjach, uporczywy stres, problemy ze snem itd.

Pomagam również osobom zmagającym się z chorobami zagrażającymi życiu lub przewlekłymi i doświadczającym różnych konsekwencji swojej choroby, a także z bliskim osób chorych. Tutaj obszarem pracy jest często:
– oswojenie lęku przed śmiercią,
– dbanie o siebie; znajdowanie i korzystanie ze swoich zasobów,
– bezpieczne spotkanie z tematami zdrowia, choroby i utraty,
– kwestia sensu życia,
– zrozumienie trudności w relacjach,
– rozwijanie umiejętności bycia dla siebie, korzystania ze wsparcia własnego ciała itd.

Jak pracuję:
– Dużo pracuję z ciałem (w przestrzeni gabinetowej i online). Ciało nieprzerwanie pokazuje, jak osoba w danej chwili czuje się w jej świecie. Każda emocja wyraża cielesną reakcję związaną z jakąś sytuacją.
– Zakładam, że do zmiany (np. tego jak się czuję czy co robię) potrzeba zarówno świadomości, jak i określonego wsparcia. Świadomość bez dostatecznego wsparcia często prowadzi do momentu, gdy osoba mówi: “Głową to wiem, ale nie mogę/nie umiem/ nie robię…”
– To serdeczna i oparta na szacunku relacja terapeutyczna sprawia, że w spotkaniu oboje się zmieniamy.

Koszt 50 minutowej sesji to 200 zł.

Mój gabinet to miejsce przyjazne dla wszystkich queerowych osób (LGBTQ+) oraz osób wchodzących w relacje konsensualnie niemonogamiczne (np. poliamoryczne).

Swoją pracę poddaję superwizji.
© 2024 Urszula Krasny. Wszystkie prawa zastrzeżone.