POCZĄTEK

Nazywam się Urszula Krasny i jestem terapeutką, i counsellorką Gestalt. Pracuję terapeutycznie w gabinecie w Krakowie oraz online.

W czym mogę Ci pomóc:
– w pracy ze stanami lękowymi i napięciowymi, z obniżonym nastrojem itd.,
– w spotkaniu się z tematami egzystencjalnymi: śmiercią, wolnością i odpowiedzialnością, izolacją, sensem życia,
– w odzyskaniu swobody doświadczania własnych uczuć,
– w budowaniu wspierającej, opartej na szacunku i zaufaniu relacji z własnym ciałem,
– w świadomym kształtowaniu relacji z innymi ludźmi,
– w spotkaniu ze wstydem, poczuciem izolacji społecznej, presją na doskonałość,
– w zyskaniu albo odzyskaniu radości, spokoju, swobody i satysfakcji z życia.

Motywacją do podjęcia pracy terapeutycznej może być chronicznie obniżony nastrój, stany lękowe, poczucie wyobcowania, wstyd (lub perfekcjonizm), trudności w relacjach, uporczywy stres, problemy ze snem itd.

“To o co nam chodzi” – pisze F. Perls, twórca terapii Gestalt – “to dojrzewanie człowieka, usuwanie blokad, które przeszkadzają mu w staniu na własnych nogach. Staramy się pomóc w przejściu ze wsparcia środowiska na samo-wsparcie (…) celem terapii jest sprawić, by pacjent był niezależny od innych oraz by odkrył od samego początku, że jest w stanie zrobić wiele rzeczy, o wiele więcej, niż uważa, że potrafi”.
© 2021 Urszula Krasny. Wszystkie prawa zastrzeżone.